Diskografi

En Sonett Till Dig CD Maxi Single

Läs mer

Gäster och Producenter

Governor Andy, Lucks, Ishi, Onedread

Recensioner


<img alt="" src="http://cdn.starblogs.com/blogs/17/sign_p.png" title="sign_p.png" class="alignnone" width="120" height="73"